ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ತಿರುಮಂತ್ರ!

ಮಗ್ಗುಲಲ್ಲೇ ಮುಗುಮ್ಮಾಗಿರೋ ವಿರೋಧಿ ಬಣ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡಿನ ತಂತ್ರಗಳ ಫಲವಾಗಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಿಎಂ ಗಾದಿಯಿಂದಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಂಥಾದ್ದೊಂದು ವಿದ್ಯಮಾನದ ಮನ್ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಬಹುತೇಕರು ಅದು ಸಾಧ್ಯವೇ