ಸೆರೋ ಸರ್ವೇ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಸತ್ಯ!

ಶೋಧ ನ್ಯೂಸ್ ಡೆಸ್ಕ್: ಇಡೀ ಭಾರತವೀಗ ಕೊರೋನಾದ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಬದುಕು ಮತ್ತೆ ಹಳಿ ಹಿಡಿದೀತೆಂಬ ಆಶಾವಾದ ಚಿಗುರಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮೂರನೇ