Thursday January 27, 2022

ರಂಜಿಸುತ್ತಲೇ ಆಪ್ತವಾಗುವ ಟಾಮ್ & ಜೆರ್ರಿ!

ಕೆಜಿಎಫ್‌ನಂಥಾ ಪ್ಯಾನಿಂಡಿಯ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆದ ರಾಘವ್ ವಿನಯ್ ಶಿವಗಂಗೆ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿರೋ ಟಾಮ್ & ಜೆರ್ರಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ