ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದು ಮನುಷ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನದಂಥಾ ಘಟನೆ!

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕುದಾಗಿ ಯಾವ ಸಂಬಂಧಗಳಾದರೂ ಸ್ವಾರ್ಥ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲಿಗೆ ಹೆತ್ತವ್ವ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನೆರಳು. ಆಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತಾಳೇ ವಿನಃ ಸ್ವಾರ್ಥಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ

ನೀನಾಸಂ ಸತೀಶ್ ಅಮ್ಮ ಇನ್ನಿಲ್ಲ!

ನಟ ನೀನಾಸಂ ಸತೀಶ್ ಪ್ರತೀ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮೊಳಗಿನ ಮಾತೃಪ್ರೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಡುಗಷ್ಟದ ದಿನಗಳನ್ನು ಅವುಡುಗಚ್ಚಿ ದಾಟಿಕೊಂಡು, ಗೆಲುವು ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರ ಹಿಂದಿರೋ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿ ತನ್ನ