ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೀಗ ಎಲ್ಲಾ ಕೋನಗಳಿಂದಲೂ ಬಿರುಸಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿವೆ. ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಸು ಅದ್ಯಾವ ಕಂಟಕ ತಂದಿಡುತ್ತದೋ ಎಂಬ ಕಸಿವಿಸಿಗಳೆಲ್ಲ ಕರಗಿ, ಕಮಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲವೂ