Tuesday January 18, 2022

ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದು ಮನುಷ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನದಂಥಾ ಘಟನೆ!

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕುದಾಗಿ ಯಾವ ಸಂಬಂಧಗಳಾದರೂ ಸ್ವಾರ್ಥ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲಿಗೆ ಹೆತ್ತವ್ವ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನೆರಳು. ಆಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತಾಳೇ ವಿನಃ ಸ್ವಾರ್ಥಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ