ಮರಿಜುವಾನಾ ದಂಧೆಕೋರರ ಬಂಧನ!

ಇದೀಗ ಊರುತುಂಬಾ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾಫಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಜನ ಅಂತೆಕಂತೆ, ರೂಮರುಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋಗಿರುವ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷ ಪೊಲೀಸರ ಪಡೆ ದಂಧೆಕೋರರನ್ನು ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿಯೇ