Thursday January 27, 2022

ಗಾಂಜಾ ಚಟ ಎಂಥಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿತು ಗೊತ್ತಾ?

ಲಾಕ್‌ಡೌನಿಂದಾಗಿ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾನಸಿಕ ವಿಹ್ವಲತೆಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನನಾಹಾರವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಾವಿರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಡೆಯೆತ್ತಿ ಬುಸುಗುಟ್ಟಿವೆ. ಮನೆಯೊಳಗಿರೋದೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟವಾದರೆ