ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲೊಂದು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸೋ ಘಟನೆ!

ಮಾನಸಿಕ ಉದ್ವೇಗ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಮತ್ತು ಒಳಗೇ ಅವಿತುಕೊಂಡಿರುವ ಮೃಗೀಯ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕಾದರೂ ಕರೆದೊಯ್ದು ನಿಲ್ಲಿಸಬುದು. ಈ ಮಾತಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಬಲ್ಲ ಅದೆಷ್ಟೋ ಘಟನಾವಳಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ.