Thursday January 27, 2022

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡ್ರಗ್ಸ್ ದೊರೆ ಅರೆಬೆತ್ತಲಾಗಿ ತಗುಲಿಕೊಂಡ!

ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇಶದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಇದೀಗ ಡ್ರಗ್ಸ್ ದಂಧೆಯ ಕಮಟು ಪಸರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಟ್ಟ ಹಾಕುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸರಣಿಯೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ ನಮ್ಮ