Thursday January 27, 2022

ಕಾಸು ಕೊಡದೆ ಸತಾಯಿಸಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಮಿಲ್ಕಿ ಬ್ಯೂಟಿಯ ಸಮರ!

ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದಾಕ್ಷಣವೇ ರೋಮಾಂಚಿತರಾಗೋ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಮಾಸದ ಚೆಲುವು, ಅಭಿನಯ ಚಾತುರ್ಯಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡಾ ತಮನ್ನಾಗೆ ಅಂದುಕೊಂಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಟಿಯಾಗಿ ಗೆಲುವು