ಶೃತಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿದೆ ಕಾಡಿನ ಮಕ್ಕಳ ಒಡಲ ಆಕ್ರಂದನ!

ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಓದಿ ಮರೆತು ಬಿಡುವ ಸಣ್ಣ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವ ಅದೆಷ್ಟೋ ಘಟನಾವಳಿಗಳ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಕಥೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಯಾರದ್ದೋ ಕಣ್ಣೀರು, ಮತ್ಯಾರದ್ದೋ ಬದುಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಸ್ಥರ

ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಒಡಲ ಮರ್ಮರಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಾದವರು!

ಒಂದು ಸುದೀರ್ಘ ಅನಿಶ್ಚಿತ ವಾತಾವರಣದ ನಂತರ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನವೋಲ್ಲಾಸದ ಅಲೆಯೇಳಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಸಿದ್ಧಸೂತ್ರಗಳಾಚೆಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ, ಈ ನೆಲದ ನೈಜ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ತೆರೆಗೆ ತಂದು ಆ